Rodzinnie i z tradycjami PL
Lokal
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Polityka prywatności

Gromadzimy tylko takie dane osobowe, które zostały podane dobrowolnie przez osoby odwiedzające naszą stronę internetową lub kontaktujące się z nami, aby przekazywać im informacje i/lub dostarczać usługi, a także informacje na temat możliwości zatrudnienia bądź – w przypadku odrębnego, wyraźnego zamówienia – także informacje o charakterze marketingowym. Nie żądamy od naszych użytkowników podawania żadnych danych osobowych, podanie danych jest zawsze dobrowolne.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej firmy, może podać nam swoje dane osobowe poprzez kontakt z nami.  Użytkowników naszej strony i osoby kontaktujące się z nami prosimy o podawanie jak najmniejszej ilości danych osobowych. 


Dane osobowe, które są nam podawane, są zbierane i dalej przetwarzane przez administratora Olsza Olbrysz Sp. J. z siedzibą w Warszawie, ul. Kurantów 1 tel. tel. 22 643 10 01, e-mail: olsza@olsza.com.pl („Firma”), w celach związanych z zapytaniem, np.

  • rekrutacja,
  • złożenie zapytania o ofertę,
  • zamówienie informacji marketingowych,
  • złożenie zapytania kontaktowego.

Okres przechowywania danych osobowych zależy od charakteru, okoliczności i celu, w jakich dane osobowe użytkownika zostały podane. W zależności od celu, w jakim dane użytkownika są przetwarzane, stosuje się właściwe podstawy prawne przetwarzania tych danych, na przykład:

  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  • gdy Firma realizuje prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Osobie przekazującej nam swoje dane osobowe przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia naruszenia przepisów.

Strona Firmy nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia. 

Nie przyjmujemy zgłoszeń i dokumentów związanych z rekrutacją, która nie została przez nas ogłoszona. Dokumenty i komunikacja z danymi osobowymi, nie związane z ogłoszoną przez nas rekrutacją (e-maile „niezamówione”) są niezwłocznie trwale usuwane z naszych zbiorów.

Automatyczne gromadzenie informacji

W niektórych przypadkach Firma i dostawcy usług wykorzystują cookie, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwoli nam lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność serwisów internetowych Firmy. 

Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają nam zidentyfikować konkretnego użytkownika, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail użytkownika. 

Adresy IP

Adres IP to numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego. 
  
Pliki cookie

Pliki cookie są umieszczane przez nasz serwis internetowy w komputerze użytkownika lub urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na naszej stronie, co pozwala naszej witrynie internetowej zapamiętać komputer użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów. 

Na niektórych naszych stronach internetowych wyświetla się baner z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie w komputerze użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, działania prowadzone za pośrednictwem komputera użytkownika lub podłączonego do Internetu urządzenia nie będą monitorowane w celach marketingowych. Drugi rodzaj plików cookie, znany także jako sesyjne pliki cookie, może być wymagany do obsługi wybranej funkcji. Pliki cookie tego rodzaju nie są blokowane po niewyrażeniu przez użytkownika zgody na ich umieszczenie w komputerze. Wybór użytkownika zostanie zachowany w pliku cookie na okres 90 dni. Jeśli użytkownik chce zmienić wybraną wcześniej opcję, powinien usunąć pliki cookie ze swojej wyszukiwarki internetowej. 

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny. 

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej. 

Narzędzia Google Analytics

Firma korzysta z narzędzi Google Analytics. Aby dać użytkownikom korzystającym z naszych stron więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłu danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.

Znaczniki nawigacyjne

Znacznik nawigacyjny jest niewielkim plikiem obrazkowym umieszczanym na stronie internetowej, który umożliwia gromadzenie określonych informacji przesyłanych przez komputer użytkownika, takich jak adres IP, czas odwiedzin strony, typ przeglądarki, pliki cookie zainstalowane podczas poprzednich wizyt przez ten sam serwer. Wykorzystywanie znaczników nawigacyjnych przez Firmę odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Firma lub dostawcy usług mogą wykorzystywać znaczniki nawigacyjne do monitorowania efektywności serwisów internetowych innych podmiotów, które świadczą nam usługi w zakresie rekrutacji lub marketingu, gromadzą statystyki na temat użytkowników stron lub zarządzają plikami cookie.

Użytkownik może wyłączyć znaczniki nawigacyjne poprzez odrzucenie określonych plików cookie powiązanych z danym znacznikiem. Taki znacznik nadal może rejestrować anonimowe wizyty z adresu IP określonego użytkownika, ale informacje gromadzone przez pliki cookie nie będą w takim przypadku rejestrowane.

Narzędzia lokalizacyjne

Firma może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane w celu dostarczenia użytkownikom informacji o usługach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować ze względu na ich lokalizację. Są one także gromadzone w celu doskonalenia naszych produktów i usług opartych na rozwiązaniach geolokalizacyjnych.